BP-Helpdesk

Cechy BP-Helpdesk:


System BP-Helpdesk to rozwiązanie ułatwiające pracę działów wsparcia technicznego, serwisów, działów pomocy technicznej, firm wdrożeniowych i usługowych oraz wewnętrznych działów wsparcia IT i HUD. Podstawowym zadaniem systemu jest ułatwienie kontaktu z klientem końcowym, usytematyzowie przepływu informacji, udostępnienie klientowi oraz kadrze zarzadzającej stałego dostępu do szeregu informacji dotyczących aktualnego postępu prac. BP-Helpdesk sprawdzi się  wszędzie tam, gdzie istotna jest szybka obsługa tak klientów jak i własnych pracowników oraz liczy się przejrzystość procesów komunikacyjnych.
Podstawowe zalety użytkowania systemu:


- poprawa standartów obsługi klienta, szczególności czasu dostępu do pomocy technicznej,
- bieżące monitorowanie postępu prac oraz zakresu wykonywanych zadań zarówno przez klienta jak i kadrę zarządzającą,
- odciążenie pracowników od działań nie przynoszących bezpośreniej przychodów dzięki precyzyjnie wyznaczonym zadaniom oraz sprawnemu zarządzaniu priorytetami,
- zarządzanie zasobami ludzkimi, dzięki możliwości przedzielania zadań do pracowników/grup/działów,
- możliwość analizy i planowania strategicznego, dzięki zbieranym statystykom i szczegółowym raportom,
- umożliwienie większej dostępności kadry wsparcia dla klienta dzięki integracji z systemami zdalnego dostępu oraz pracy zdalnej (vpn, blackberry itp),
- dzięki technologii AJAX wygodny dostęp do systemu przez zwykłą przeglądarkę webową. Brak konieczności instalacji dodatkowych komponentów,
- poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy,


System posiada budowę modułową dzięki której mozliwe jest dopasowanie funkcjonalności pod potrzeby klienta.


Do podstawowych finkcjonalności należą:

- Obsługa systemu zgłoszeń incydentów oraz śledzenia postępu prac;
- Archiwizacja zdarzeń i mailingu;
- Rozliczanie godzinowe/kwotowe wykonanych usług z możliwością realizacji rozliczeń ryczałtowych;
- Realizacja dostępu wieloodziałowego dla klientow ze szczegółowym podziałem na uprawnienia;
- Dostęp do zestawień dla kadry zarządzającej;
- Konfigurowalny system powiadomień klientów oraz pracowników wsparcia o incydentach i postępach prac;

Jako dodatkowe funckjonalności dostępne w dołaczalnych modułach możemy wymienić:


- Szczegółowe raporty dotyczące efektywności ;
- Ewidencja sprzętu i oprogramowania klientów;
- Ewidencja przeglądów, subskrybcji oraz upgradów;
- System obsługi serwisu i zwrotów do producenta (RMA);
- Rozbudowany mailing i system reklamowy;
- Moduł fakturujący i realizacja protokołów wykonania usług (elektroniczna wymiana dokumentów);
- Obsługa i rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych;
- Moduł współpracy z systemem magazynowym;
- Moduł współpracy z systemami bilingownymi;
- Moduł współpracy z z systemem CRM;
- Moduł zamówień internetowych;
- e-commerce;
- Modułowość i skalowalność systemu pozwala na indywidualne dopasowanie rozwiązania do zmieniających się wymagań rynkowych i łatwą rozbudowę w razie potrzeby.