System zarządzania procesami w przedsiębiorstwie - BPS.

Czym jest BPS?

System BPS to nowoczesne narzędzie do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to siła gospodarki naszego kraju. Ważne jest aby właściciel / manager nie tracił czasu na żmudne codzienne obowiązki, a zaoszczędzony czas poświęcił na kierowanie rozwojem firmy. Z systemem BPS właściciel jest informowany o sprawach z najwyższym priorytetem,

a jednocześnie nie traci kontroli nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Poprzez zintegrowane moduły dodatkowe BPS rozdziela obowiązki w firmie według ustalonego wcześniej harmonogramu na odpowiedzialny personel, a właściciela informuje

o efektach prowadzonych prac, wraz z ewentualnymi zagrożeniami terminów ich wykonania.

Dlaczego BPS?
- elastyczny udokumentowany przepływ informacji,
- lepsza kontrola nad zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa i współpracą z kontrahentami,
- kontrola kosztów prowadzonej działalności,
- odciążenie kadry kierowniczej od codziennych administracyjnych obowiązków, wydawanie decyzji tylko w sprawach o najwyższych priorytetach,
- stała informacja o przebiegu procesów w firmie wraz z terminami krytycznymi,
- kontrola pracy personelu i jej zgodności z przygotowanymi wcześniej procedurami,

Czy BPS jest produktem dla Twojej firmy?
Zdecydowanie tak, system powstał na bazie naszych doświadczeń i doświadczeń naszych klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany na nasze "polskie" realia prowadzonej działalności gospodarczej. BPS jest projektem otwartym, rośnie i rozwija się wraz z rozwojem Twojej firmy, cały czas jest wzbogacany o nowe funkcjonalności.


Przepływ informacji w przedsiębiorstwie - BPS


Moduł rejestracji i rozwiązywania zgłoszeń:
 - definiowane typy zgłoszeń,
  - rozdzielanie zgłoszeń na podległy personel,
  - pula zgłoszeń dla wielu pracowników,
  - historia zgłoszeń wraz z notatkami,
    załącznikami i historią wykonanych czynności,
  - terminy wykonania zgłoszeń wraz z terminami granicznymi,


          
Moduł RCP - rejestracja czasu pracy:
  - rejestracja czasu pracy,
  - pomiar czasu pracy pracownika,
  - raportowanie godzin przepracowanych,
  - generowanie listy obecności,
  - wnioski urlopowe powiązane z akceptacją
    przez kadrę kierowniczą,

Moduł procedur pracowniczych:
  - generowanie procedur dla personelu np:
     palety z towarem, odbiór paczki,
  - weryfikacja wykonanych czynności przez
    pracownika,
  - historia wykonywanych prac
,

  Moduł Raporty:
  - zebranie w jednym centralnym miejscu,
    podstawowych informacji wymaganych
    przez kadrę kierowniczą,
  - możliwość tworzenia własnych raportów
    i dostosowania istniejących do potrzeb firmy
,

Moduł ewidencji urządzeń i wyposażenia firmy:
 - kontrola zasobów firmy,
 - rejestracja sprzętu wraz z numerami seryjnymi i
   datami / częstotliwością przeglądów serwisowych,
 - przypisanie sprzętu do placówek firmy,
 - historia napraw sprzętu - płatnych i gwarancyjnych
   oraz zmiany miejsca instalacji,
 - okresowe przypomnienia o konieczności wykonania
   przeglądów, powiązanie z firmą serwisującą
   i pracownikiem  odpowiedzialnym,

 


  Moduł OCP - organizacja czasu pracy:
 - organizacja czasu pracy,
 - tworzenie i przypisywanie zdań cyklicznych,
 - statusy wykonywanych zadań zadania
   przydzielane indywidualnie i dla
   grypy pracowników,
 - projekty, przypisywanie pracowników do projektu,
Moduł ewidencji pracowników:
 - dokumentacja,
 - przypominenie o badaniach okresowych,
 - rozliczanie z wykonanych zadań,

  Moduł SMS:
 - możliwość wysyłania grupowego,
   mailingu do pracowników lub klientów,
 - kontrola kosztów w trakcie trwania operacji,
 - możliwość ustalenia limitów,
 - obsługa kilku dostawców usługi,

Moduł bazy wiedzy:
 - centralne miejsce dostępne dla
   personelu, zawierające informacje
   technologiczne, organizacyjne lub
   procesowe,
 - możliwość edycji tej dokumentacji
   przez użytkowników systemu,
   Chcesz wiedzieć więcej na temat systemu BPS? Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Powrót...