System  RCP

RCP - rejestracja pracy czasu

 

RCP jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika.

Nasz system dodatkowo pozwala kontrolować ilość wykorzystanego urlopu oraz rozliczać czas pracy w zadaniowym systemie pracy.


Często integrujemy Urządzenia do kontroli dostępu z sytemem rejestracji czasu pracy. Dzięki temu użytkwnik końcowy uzyskuje funkcjonalność dwóch systemów z wykorzystaniem jednej infrastruktury. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu). Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Zdarzenia importujemy do naszego systemu rozliczenia czasu służacego do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci raportów oraz zestawień kadrowych. System umożliwia także eksport danych do systemu planowania czasu pracy jako plan wykonany.

 

W ofercie posiadamy urządzenia, które fizycznie podbijają kartę pracownika przy wejściu do firmy (analogicznie do kasowania biletów). Na takim dokumencie widać dokładnie, którego dnia, o której godzinie dana osoba weszła i wyszła z pracy. Innym kolorem zaznaczane są spóźnienia i przedwczesne wyjścia.  Karty pracownicze mogą być wyprodukowane w jeden z kilku technologii  papierowej, magnetycznej, chipowej lub bezstykowej. W tym ostatnim przypadku karty mogą mieć niestandartową formę w postaci breloków, zegarków lub innych przedmiotów dostosowanych bardziej do specyfiki obiektu niż typowa karta.

 

Dla uproszczenia integracji oraz ograniczenia kosztów, możemy zintegrować system RCP z istniejącą infrastrukturą sprzętową. Typowym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącego systemu kontroli dostępu lub systemu werfikatorów cen (placówki handlowe).