Systemy lojalnościowe i rabatowe

 Dla placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych oferujemy autorski system lojalnościowy dla klientów działający w oparciu o karty stałego klienta.
System umożliwia rejestrację danych statystycznych dotyczących sprzedaży oraz realizację programów motywacyjnych opartych o systemy punktowe, losowania nagród oraz programy rabatowe. System pracuje z tradycyjnymi kasami jak i kasami komputerowymi POS. Umożliwia współpracę z popularnymi programami magazynowymi.


Do podstawowych funkcjonalności należą:

- rejestracja obrotu całkowitego i rejestrowanego w czasie dla każdego klienta;
- dane statystyczne dotyczące wielkości średniego koszyka;
- dane statystyczne dotyczące ilości odwiedzin;
- realizacja systemu naliczania punktów w/g określonych kryteriów;
- realizacja systemu losowania nagród w/g kryteriów punktowych;
- realizacja systemu losowania nagród w drodze promocji godzinowych (happy hour);
- możliwość kontroli ilości punktów / wygranych nagród przez klienta na weryfikatorach cen;

 

Dodatkowe funkcjonalności:

- Praca w sieci sklepów, centralne zarządzanie systemem lojalnościowym;
- Statusy punktów, promocji i nagród dostępne dla klienta końcowego poprzez interfejs WEB (www);
- Szczegółowe statystki asortymentowe i towarowe;
- Analiza skuteczności promocji oraz programów rabatowych;
- Personalizacjakart rabatowych;
- Programy rabatowe dopasowane indywidualnie dla klienta końcowego; 

- Portal WEBowy klienta z możliwością sprawdzania stanu punktów/wielkości  rabatów oraz zarządzaniem parametrami karty;